FSFI

AUDCAD- Cơ hội Bán Theo Xu Hướng Lớn Ngay Bây Giờ

FSFI Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUD/CAD khung ngày là 1 xu hướng giảm.
Tôi có cơ hội Bán sớm bằng tín hiệu ở khung H4.
Các tín hiệu hợp lưu để vào lệnh:
1. Giá test EMA 50.
2. Fibs hồi quy 50%.
3. vùng hỗ trợ thành kháng cự.
4. RSI phân kỳ ẩn.
5. Mô hình vào lệnh là đỉnh đôi.
--
Entry Market: 0.96804.
Stoploss: 0.97503.
Target: 0.95310.
--
Tại sao lại chọn target ở: 0.95310.
Tôi xây dựng các tín hiệu hợp lưu để dự đoán vùng giá này có tiềm năng đảo chiều.
1. Mô hình Harmonic AB=CD.
2. Fibs mở rộng 1.414 và Fibs đảo ngược 1.618 hợp lưu.
3. Mức giá tâm lý: 0.95300.
4. Nếu quan sát khung tuần, nó nằm ở EMA 50 của khung tuần.
5. Mức Fibs hồi quy 61.8 quan trọng.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Bình luận:
Lệnh đã dương rồi và có tiềm năng chạm Target đề ra. Tôi sẽ trailing stop (di chuyển Stoploss) xuống để bảo vệ lợi nhuận đã kiếm được tại vị trí giá: 0.96117.
Bình luận:
Thị trường tiếp tục giảm. Tôi sẽ di chuyển Stoploss xuống để bảo vệ lợi nhuận
đã kiếm được tại vị trí giá: 0.95861.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.