dinhchien

AUDCAD - Cách đánh 3 màn hình (dinhchienFX)

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ là màn hình chủ đạo (màn hình 2).
- Cách đánh này là chờ về vùng giá trị đánh theo trend tăng được hỗ trợ của khung thời gian Ngày (màn hình 1).
+ Tham khảo Idea trước đó: Bước 1: Ở màn hình chủ đạo (h4) chờ phá quy luật xuyên thủng vùng giá trị hiện tại (đang ở trend giảm).
Tức mình muốn đánh tăng. Vậy ở màn hình 1 (Daily) phải hỗ trợ cho giả định tăng.
Bước 2: Ở màn hình 1 (Daily) phải xuất hiện các hình đảo chiều. Ở đây mình dùng Phân kỳ tam đoạn.
Vậy màn hình 1 đã cũng cố cho giả định tăng, tức có tín hiệu đảo chiều.
Bước 3: Ở khung màn hình chủ đạo (H4) chờ giá quay lại vùng giá trị sau khi đã phá quy luật giảm cũ.
Bước 4: Mở khung mình hình h1, 45 phút.
+ Nếu không trên máy: sử dụng buy limited như Idea
+ Nếu trên máy: chờ hình đảo chiều sau đây: Double Bottom , Head and shoulder, Wedge Pattern, Harmonic Pattern ...
Ở Idea trước xuất hiện Double Bottom ở vùng giá trị khung H4.
* Vậy stop loss ở đâu: Theo mình nên stop loss = 2 lần trung bình xuyên thủng vùng giá trị gần nhất.Bình luận: Di chuyển điểm dừng lỗ (Stop loss) về điểm vào lệnh, bảo toàn rủi ro