dinhchien

AUDCAD - Cách đánh 3 màn hình (dinhchienFX)

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ là màn hình chủ đạo (màn hình 2).
- Cách đánh này là chờ về vùng giá trị đánh theo trend tăng được hỗ trợ của khung thời gian Ngày (màn hình 1).
+ Tham khảo Idea trước đó: Bước 1: Ở màn hình chủ đạo (h4) chờ phá quy luật xuyên thủng vùng giá trị hiện tại (đang ở trend giảm).
Tức mình muốn đánh tăng. Vậy ở màn hình 1 (Daily) phải hỗ trợ cho giả định tăng.
Bước 2: Ở màn hình 1 (Daily) phải xuất hiện các hình đảo chiều. Ở đây mình dùng Phân kỳ tam đoạn.
Vậy màn hình 1 đã cũng cố cho giả định tăng, tức có tín hiệu đảo chiều.
Bước 3: Ở khung màn hình chủ đạo (H4) chờ giá quay lại vùng giá trị sau khi đã phá quy luật giảm cũ.
Bước 4: Mở khung mình hình h1, 45 phút.
+ Nếu không trên máy: sử dụng buy limited như Idea
+ Nếu trên máy: chờ hình đảo chiều sau đây: Double Bottom , Head and shoulder, Wedge Pattern, Harmonic Pattern ...
Ở Idea trước xuất hiện Double Bottom ở vùng giá trị khung H4.
* Vậy stop loss ở đâu: Theo mình nên stop loss = 2 lần trung bình xuyên thủng vùng giá trị gần nhất.Bình luận:
Di chuyển điểm dừng lỗ (Stop loss) về điểm vào lệnh, bảo toàn rủi ro

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.