dinhchien

AUDCHF - Đã có tín hiệu tăng khung H4

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* Dự đoán nên xác suất chỉ 50%.
- Trước đó dự báo Chart CHF giảm dài hạn: - Khung Daily: Đáy đã kiểm tra 1 lần và từ chối với Divergence.
- Khung H4: Có mô hình Double Bottom , và đang xuất hiện Price Action cho phép Mua.
* Stop loss: vùng giá phá quy luật tăng hiện tại