DatTong

AUDJPY, Lên !

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Mua !
Giao dịch đang hoạt động:
81.53
Đóng lệnh: dừng lỗ:
~ 50pip
Bình luận:
The price is moving up !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.