DatTong

AUDJPY, Australian Dollar/ Japanese, H4

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
- Xu hướng đi xuống
- Giá nằm dưới cản
--> Bán khi có tín hiệu .
Bình luận:
Bình luận:
Moves stoploss to entry !
Bình luận:
Chốt lời một phần !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã đạt take profit 130pip

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.