CaptainWilliam

Sell Trung Hạn AudJpy

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá phá trend Line như hình Tôi vẽ , cũng như đã đục đáy D1 trước đang bắt đầu tạo sóng số 3 , kèm theo fibonacci expansion có thể biết điểm tp ở đâu ...... còn vài yếu tố nữa ngại viết các bác xem hình nhé :)

Quán Đầu Tư được thành lập từ năm 2015 Với Sứ Mệnh Cao Cả
" Chia Sẻ Cơ Hội , Lợi Ích Bền Lâu " Tới Toàn Thể Cộng Đồng Trader !
Website : Quandautu.com
Kênh chiến lược : https://t.me/QuanDauTu
Kênh Chat : https://t.me/QuanDauTuDamDao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.