CaptainWilliam

Sell Trung Hạn AudJpy

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá phá trend Line như hình Tôi vẽ , cũng như đã đục đáy D1 trước đang bắt đầu tạo sóng số 3 , kèm theo fibonacci expansion có thể biết điểm tp ở đâu ...... còn vài yếu tố nữa ngại viết các bác xem hình nhé :)

Quandautu.com