CaptainWilliam

Nhận Định Xu Hướng ETHUSD Tháng 3

Giá lên
CaptainWilliam Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
nhìn hình ngại viết :)
Bình luận: AE Lưu ý buy khi và chỉ khi giá phá đc >895$
sl tại 750
tp thì có trên hình rồi

Quán Đầu Tư được thành lập từ năm 2015 Với Sứ Mệnh Cao Cả
" Chia Sẻ Cơ Hội , Lợi Ích Bền Lâu " Tới Toàn Thể Cộng Đồng Trader !
Website : Quandautu.com
Kênh chiến lược : https://t.me/QuanDauTu
Kênh Chat : https://t.me/QuanDauTuDamDao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.