dinhchien

[AUDJPY] Phương pháp giao dịch 3 màn hình, Price action & Elliot

FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Màn hình 1: Khung Ngày: xu hướng giảm.
Màn hình 2: Khung H4: canh tăng điều chỉnh về vùng giá hợp lý để chờ đánh giảm theo màn hình 1.
Màn hình 3: Khung H1: vẽ trendline và xác định ngưỡng hỗ trợ quan trọng >>> chờ phá vỡ đánh theo xu hướng màn hình 1.
* Đây là ý kiến chủ quan, không phải lời khuyên đầu tư. Khi tham gia tuyệt đối dùng Stoploss theo tỉ lệ rủi ro hợp lý.
Theo mình nên sử dụng 1%-2% rủi ro cho 1 kế hoạch giao dịch.
Cảm ơn đã xem video

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.