pvtai91

AUDJPY chờ phá vỡ kênh giá nhỏ rồi mua lên

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
21 lượt xem
0
AUDJPY chờ phá vỡ kênh giá nhỏ rồi mua lên sóng hồi

Bình luận