UnknownUnicorn4548749

AUDSGD- Sell theo xu hướng lớn

Giá xuống
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
Xu hướng lớn nhỏ cặp này đều là giảm giá,việc xác nhận các mô hình quay đầu chỉ là tăng thêm độ tin cậy
Khung D1 sell như hình, TP có thể vượt đáy cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.