LHBB

AUDSGD- Sell theo xu hướng lớn

Giá xuống
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
Xu hướng lớn nhỏ cặp này đều là giảm giá,việc xác nhận các mô hình quay đầu chỉ là tăng thêm độ tin cậy
Khung D1 sell như hình, TP có thể vượt đáy cũ