xadcphrisj7p7qd

SHORT AUSUSD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Dự đoán giá của AUDUSD trong tuần tiếp theo
Mình xem thấy giá đã phá KL xu hướng hồi của H1
Do đó có 2 điểm vào lệnh
- Đáy cũ
- KLQT xu hướng hồi H1

TP về đỉnh cũ
RR=1:3

Ý kiến của bạn như thế nào??
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.