xadcphrisj7p7qd

AUDUSD giảm ngắn hạn trong TF M15

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trong TF H1- Xu hướng đang giảm
Trong TF H15- Xu hướng cũng đang giảm

Dự đoán có 2 trường TH:
1. Giá sẽ về đáy cũ- Đi xuống tiếp
2. Giá sẽ đi về KLQT TF M15- Đi xuống tiếp


Mình sẽ vào 1 lệnh Short ở vùng giá KLQT TF M15 khi có nến đẹp và TP xuống vùng giá cũ

Mình đang phân vân 2 KLQT của M15. Các bác nào cùng quan điểm với em xin góp ý cho em thêm nhé

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.