GreencapInvestmentFund

Đô Úc Đi Vào Đường Ống !

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cập nhật thị trường: AUDUSD đã phá được đường kênh xu hướng giảm dài hạn vào ngày 1/11/2018, ngay sau đó, thị trường tăng hơn 190 pips tới vùng kháng cự 0.7400 - 0.7470. Tuy nhiên, sau đó đồng USD mạnh lên sau liên tiếp 2 lần tăng lãi suất của FED. AUDUSD đã giảm từ kháng cự 0.7400 - 0.7470, dự kiến sẽ giảm đến vùng hỗ trợ 0.7044 - 0.7006.

Nhận định: Thị trường AUDUSD sẽ đi ngang trong khu vực kháng cự 0.7400 - 0.7470 và hỗ trợ 0.7044 - 0.7006.

Ý tường giao dịch: Hiện tại xu hướng của AUDUSD đã chuyển thành xu hướng giảm, chính vì thế, các nhà đầu tư nên ưu tiên vào lệnh Sell khi giá gần kháng cự 0.7470 - 0.7400. Hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm có thể mua vào ngay tại khu vực hỗ trợ 0.7044 - 0.7006 và chốt lời ngắn hạn khoảng 0.7200.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.