Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư hôm nay 18-12-2018: Chờ cú té đổ của AUDUSD?

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Với kèo AUDUSD đã pullback về vùng resistance và chạm đường trên trendline của downtrend.

Chiến lược AUDUSD hôm nay sẽ short trực tiếp tại vùng giá 0.7175 thu xu hướng giảm.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: đã đạt mục tiêu TP.