vietdung221

Những lý do thuyết phục để tiếp tục bán AUD/USD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Các thị trường đang định giá theo động thái diều hâu của RBA quá mức, với giá khởi điểm hiện đã được định giá đầy đủ cho tháng 7 năm 2022, so với định hướng của RBA cho năm 2024.

- Lợi suất thực của Mỹ tăng cao hơn và các mức ngang giá siết chặt hơn cho thấy đồng AUD suy yếu hơn. Rủi ro COVID-19 vẫn tiêu cực bất đối xứng ở Úc, đặc biệt là với biến thể delta dễ lây lan hơn.

- Những lo ngại gia tăng về tăng trưởng toàn cầu (thể hiện rõ trong việc phân phối lợi nhuận vốn chủ sở hữu) sẽ khiến AUD/USD giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.