vietdung221

Những lý do thuyết phục để tiếp tục bán AUD/USD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Các thị trường đang định giá theo động thái diều hâu của RBA quá mức, với giá khởi điểm hiện đã được định giá đầy đủ cho tháng 7 năm 2022, so với định hướng của RBA cho năm 2024.

- Lợi suất thực của Mỹ tăng cao hơn và các mức ngang giá siết chặt hơn cho thấy đồng AUD suy yếu hơn. Rủi ro COVID-19 vẫn tiêu cực bất đối xứng ở Úc, đặc biệt là với biến thể delta dễ lây lan hơn.

- Những lo ngại gia tăng về tăng trưởng toàn cầu (thể hiện rõ trong việc phân phối lợi nhuận vốn chủ sở hữu) sẽ khiến AUD/USD giảm