Forex-YouCan_BanCoThe

AUDUSD

Giá xuống
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Em AUDUSD mình nhận định như sau:

- H1 các bạn thấy trước đó giá đã tạo mô hình 2 đỉnh và đi xuống
- Cũng H1 Sau khi phá xuống mô hình 2 đỉnh đã tiếp tục tạo cấu trúc giảm, đồng thời giá đã cố hồi lên 2 lần vùng bị phá qua - cũng đồng thời là vùng bán chính của H1, hiện tại đang hồi lên lần 3.

Nhận định: trong lần hồi thứ 3 này mình sẽ quan sát con sóng hồi, nếu khung nhỏ hơn có cấu trúc giảm hoặc mô hình nến đảo chiều mạnh mình sẽ tìm cơ hội sell xuống.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!
Bình luận:
Rất tiếc, giá chạy theo tin đã đi lên cắn SL của mình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.