vothien

Có thể buy ngay

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
13 lượt xem
0
Nhận định cá nhân như hình.hoặc có thể đợi tìm entry tại m15