tradafx

AUDUSD phá vỡ kênh giá và cơ hội bán

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Kênh giá tăng đã bị phá vỡ.
Xu hướng giảm đã được xác nhận, đợi giá hoàn thành retest sau khi phá vỡ kênh giá thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.70000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.