DatTong

AUDUSD, Bán theo nến H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD , Bán theo nến H4.
Bình luận:
Stoploss 0.7320
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 65pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.