AMBroker

Cập nhật kèo AUDUSD đã TP, canh sell tiếp

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng: Bearish
Kháng cự: 0.7205, 0.7050, 0.6900-0.6960 và 0.6860
Hỗ trợ 0.6690-0.6700
Giá đã giảm mạnh từ Pinbar và đã đi đúng như dự đoán đã khuyến nghị từ trước.
Chúng ta có thể close vị thế cũ và tiếp tục canh sell khi giá giữ vững bên dưới 0.6900-0.7050 (vùng kháng cự)
Mục tiêu của chúng ta sẽ là 0.6690 có thể canh sell tại những nhịp tăng giá đặc biệt là ở gần những vùng kháng cự mạnh hoặc có tín hiệu price action giảm rõ ràng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.