FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD hiện tại xu hướng chính là xu hướng lên trên biểu đồ D1.đang nằm trong songs 3 của D1.sóng 5 trên biểu đồ 4h