DatTong

AUDUSD, Dự đoán xu hướng trong tuần tới.

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD , Dự đoán xu hướng trong tuần tới.
- Xu hướng nến trên D1: Giảm giá.
- Tuy nhiên có xu hướng yếu dần
--> Chờ tín hiệu mua hồi !