FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
xu hướng chính D1 hiện tại đang chạy trong mô hình tam giác đi lên.tuy nhiên xu hướng chính W.M vẫn là xu hướng xuống .kháng cự mạnh 0.70500 nếu giá tuần đóng trên ngưỡng này xác nhận đảo chiều dài hạn.chờ phá qua vùng tam giác thì giao dịch

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.