khanhvuong2503

khuyến nghị giao dịch AUDUSD 18/08

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Canh buy tại vùng giá 0.69153 SL 0.68651 TP1 0.69636 TP2 0.71124
Canh buy tại vùng giá 0.68858 SL 0.68651 TP1 0.69636 TP2 0.71124


Lưu ý: Quản trị vốn thật tốt, luôn luôn đặt SL trong mọi trường hợp, không đánh quá 5% vốn trong 10 giá gần nhất. Cân nhắc chênh lệch giá giữ các sàn.

Chúc các Nhà Đầu Tư giao dịch thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.