ptson.monad

rsi quá mua quá bán và những dấu chân

Đào tạo
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Rsi tiến vào vùng quá mua, giá hình thành nến thân rộng, đuôi nhỏ, cho thấy tâm lý giá tăng mạnh mẽ của thị trường
- Volume lớn, cho thấy strong hand đã xuất hiện trong thị trường,
_ Điều này cho thấy trend tăng còn tiếp diễn.
Ưu tiên mua lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.