ptson.monad

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
57 % forex 43 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
FX:AUDUSD 43% | 3 XAUUSD 43% | 3 OANDA:AUDUSD 14% | 1
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
269
22
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2247
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
76669
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
71697
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư