Leadership

AUDUSD - Chỉ đơn giản là LONG

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang ở trong vùng giá rất thấp. Tuy nhiên, không thể nói rằng nó sẽ không giảm tiếp, bởi xu hướng giảm vẫn là xu hướng chủ đạo của nó. Nhưng, sẽ rất khó để mà SHORT AUDUSD tại thời điểm này, bởi lẽ nó đang ở vùng giá rất thấp rồi. Và nếu khó SHORT thì tại sao không là làm việc dễ hơn là LONG.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.