DatTong

AUDUSD, Bán theo xu hướng H4.

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD , Bán theo xu hướng H4.