FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cập nhật ngày 27-05-2019
1. Khung W dự đoán đi mô hình cá mập
2. Khung D các nến dần rời xa đường bolliger band, MACD history có chiều hướng tăng (nhưng chưa tạo ra phân kỳ dương thật sự) hai đường tín hiệu có dấu hiệu cắt nhau, RSI cũng có chiều hướng tăng.
3. Khung h4 có đỉnh MACD cao nhất chưa được test lại mục tiêu hy vọng test lại đỉnh củ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.