FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cập nhật ngày 27-05-2019
1. Khung W dự đoán đi mô hình cá mập
2. Khung D các nến dần rời xa đường bolliger band, MACD history có chiều hướng tăng (nhưng chưa tạo ra phân kỳ dương thật sự) hai đường tín hiệu có dấu hiệu cắt nhau, RSI cũng có chiều hướng tăng.
3. Khung h4 có đỉnh MACD cao nhất chưa được test lại mục tiêu hy vọng test lại đỉnh củ

Bình luận