Da_Vinci

AUDUSD ngắn hạn – cập nhật 9:06 pm GMT+7, ngày 24/07/2018

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại, giá đang lên xuống quanh đường MA 20, MA 50 trên khung 4H, tuy nhiên giá vẫn đang nằm dưới đường MA200.
Điều đó cho thấy, giá có dấu hiệu điều chỉnh nhưng cần phải tích lũy thêm.
Trong đầu phiên hôm nay, giá đang nằm ở giữa vùng sideway. Theo chúng tôi, hôm nay, giá có khả năng đi trong biên độ 0.736 – 0.740
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.