Sanforex-com

AUD / USD bắt đầu chu kỳ tăng trung hạn

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trên biểu đồ H4 có thể thấy rằng, tỷ giá AUD/USD đã bứt phá rất mạnh vào ngày hôm nay, hiện tại giá đã phá qua vùng kháng cự 0.7820 bằng cây nến thân dài màu xanh, điều này cho thấy rằng lực mua rất mạnh và những tuần tiếp theo sẽ là xu hướng tăng trưởng đối với tỷ giá này. Trước đó, giá đã hình thành mô hình chiếc cốc - tay cầm và chính thức breakout lên vào ngày hôm nay. Sang tuần tới, giá có thể sẽ tăng tiếp vài phiên nữa rồi sau đó có khả năng cao quay lại retest vùng hỗ trợ 0.7820 một lần nữa trước khi tăng cao hơn, mục tiêu tăng trung hạn sẽ là vùng 0.8111, như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.