ptson.monad

PHÂN TÍCH #AUDUSD BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Quan sát chart H4 có thể thấy :
- Giá đã breakout vùng giá 0.63500 với một nến thân lớn, volume tick cao trên trung bình, điều này cho thấy được sự đồng thuận của giá và đám đông.
- chờ bán khi giá quay về 0.63450 , cắt lỗ khi giá lên 0.63550
- chờ bán khi giá breakout 0.62000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.