VnRebates

AUDUSD - Liệu vùng Flip có giữ được giá

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Vùng giá nén lại trước đó giữ vai trò như một kháng cự khi giá đã tiếp cận lại lần thứ 2, đồng thời vùng này trùng với POC của tường giảm.

- Volume tiếp cận kháng cự chưa cho thấy sự bứt phá của bên mua, nhưng một trend line tăng đã hình thành trong sáng nay và giá hiện tại vẫn tôn trọng trend line này. Kết hợp với vùng Flip RnS hiện tại, chúng ta có thể kì vọng một nhịp hồi về đây trước khi giá tăng lên theo trend line và kì vọng tối đa dưới vùng Flip SnR lớn hơn ở phía trên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.