GKFXPrimeVN

AUDUSD 23/5/2018

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD Xu hướng đang đi trong kênh tăng ngày hôm qua và sáng nay phiên á đã có một phiên giảm mạnh về vùng hỗ trợ 0.753 và đồng thời cũng đã hình thành xong sóng 4 chuẩn bị bước sang sóng 5 nhà đầu tư có thể canh mua từ bây giờ