UnknownUnicorn4815460

AUDUSD có thể xuất hiện mô hình Vai-Đầu-Vai

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
  • Phạm vi phân tích khung tháng cho thấy AUDUSD đang có phản ứng với khu vực cản. Không giống như GU và EU được quan tâm nhiều, AU ít được quan tâm hơn dẫn đến quá trình tạo sóng cũng ít hơn và thị trường khá thuần nhất. (Xem biểu đồ dưới bình luận)
  • Khu D1 cho thấy AUDUSD có thể xuất hiện mô hình Vai-Đầu-Vai trong thời gian tới. Điểm Pivot Poin quan trọng nằm ở khu vực 0.76.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.