CongHoanTrader

AUDUSD có thể xuất hiện mô hình Vai-Đầu-Vai

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
  • Phạm vi phân tích khung tháng cho thấy AUDUSD đang có phản ứng với khu vực cản. Không giống như GU và EU được quan tâm nhiều, AU ít được quan tâm hơn dẫn đến quá trình tạo sóng cũng ít hơn và thị trường khá thuần nhất. (Xem biểu đồ dưới bình luận)
  • Khu D1 cho thấy AUDUSD có thể xuất hiện mô hình Vai-Đầu-Vai trong thời gian tới. Điểm Pivot Poin quan trọng nằm ở khu vực 0.76.

Bình luận