Leadership

AUDUSD - Không Buy chả lẽ Sell

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD vẫn tiếp tục nằm ở vùng giá cực thấp. Sau khi BUY AUDUSD tại 0.7400 vào hồi tháng 4 và gồng lệnh trong khoảng 1 tháng thì tôi đã phải chịu cắt lỗ và bắt đầu BUY lại khi mà AUDUSD rơi xuống vùng giá 0.7100. Nhưng lần này, tôi thường thoát lệnh khi đã được khoảng 40 - 50 pips. Đương nhiên là tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có ngày AUDUSD quay lại vùng giá 0.7400, bởi vậy nên vào thời hiện tại, khi là tỷ giá cặp AUDUSD là 0.7031 thì đối với tôi đó là cực kì thích hợp cho việc giao dịch ngắn hạn lẫn dài hạn