Sanforex-com

AUD/USD hình thành mô hình chiếc cốc tay cầm

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sau khi gần chạm vào vùng kháng cự cứng của khung biểu đồ ngày, tỷ giá AUD/USD đã giảm mạnh vào phiên Mỹ, hiện tại đang giao tại 0.7748 và đang có xu hướng về lại vùng hỗ trợ khung H4 là 0.7700. Đồng thời, trên biểu đồ H4 giá đang hình thành nên mô hình chiếc cốc, và có khả năng giá sẽ hình thành lên mô hình tay cầm còn lại, như trên biểu đồ. Vậy nên, thời gian tới các nhà đầu tư cần quan sát thêm tín hiệu hình thành mô hình đối với tỷ giá này.
Trong ngắn hạn, giá đang có xu hướng hồi về vùng hỗ trợ 0.7700 vậy lên có thể canh buy từ vùng này, hướng mục tiêu lên đỉnh cũ gần vùng kháng cự khung Ngày, 0.7830.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.