OzymandiasK

CƠ HỘI KHÔNG THỂ BỎ QUA. BUY AUDUSD. X2 TÀI KHOẢN

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Một số yếu tố support đồng AUD hiện nay:
- Trong bối cảnh lạm phát vẫn còn kéo dài hiện nay, Long các đồng commo (AUD) sẽ là phương án hợp lý.
- FED đã tăng LS trong kỳ họp tháng 3 và tới đây lần lượt các ngân hàng trung ương khác cũng họp. AUD họp vào ngày 05/04 sắp tới.
- Số liệu về việc làm gần đây của Úc rất tốt so với kỳ vọng.
Employment Change tháng 2: +77.4k so với kỳ vọng +36k
PTKT đơn giản là đã thể hiện ở minh họa
Entry NOW: 0.74
SL: 0.71
TP: 0.78
Goodluck !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.