Leadership

AUDUSD - BUY ngay trong ngày

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang có dấu hiệu sẽ hồi 1 nhịp trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo. Đây là thời điểm thích hợp để giao dịch AUDUSD với rủi ro không quá lớn.

BUY AUDUSD 0.7090
Targhet: 0.7120