Leadership

AUDUSD - BUY ngay trong ngày

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang có dấu hiệu sẽ hồi 1 nhịp trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo. Đây là thời điểm thích hợp để giao dịch AUDUSD với rủi ro không quá lớn.

BUY AUDUSD 0.7090
Targhet: 0.7120
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.