SecretRR

AUDUSD canh short

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Như nhận định từ đầu tuần
+ AUDUSD hình thành các con sóng giảm
+ Tiếp tục canh POI H4 sell xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.