SecretRR

AUDUSD canh short

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Như nhận định từ đầu tuần
+ AUDUSD hình thành các con sóng giảm
+ Tiếp tục canh POI H4 sell xuống