Tunglee111

Phân tích cơ hội giao dịch Forex 03-01-2019: AU tp xong làm gì?

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sáng nay thị trường biến động mạnh, và cặp AUDUSD đã chạm điểm Take Profit của lệnh short. Các nhà giao dịch đã tranh thủ chốt lời và đồng thời các nhà đầu cơ giá tăng đã đẩy giá AUDUSD sắp hình thành mô hình nến Bullish Pin Bar .

Tuy nhiên Price Channel theo downtrend của AUDUSD vẫn là khá mạnh mẽ, chiến lược cho cặp AUDUSD hôm nay sẽ chờ giá pullback về vùng giá 0.7015 và short theo xu hướng giảm.
Chi tiết: Fxdautu.com
Giao dịch đang hoạt động: dô dô
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.