Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư 21-12-2018: Vẫn short AUDUSD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp ngoại hối AUDUSD tối qua đã short được tại vùng resistance 0.7150, xu hướng downtrend của AUDUSD hiện tại là rất mạnh.

Chiến lược hôm nay chờ giá pullback về vùng resistance 0.7150, đồng thời chạm đường trendline và short theo xu hướng giảm.
Giao dịch được đóng thủ công: giá down đẹp vậy mà. chỉ đơn giản là follow trend.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đóng lệnh TP nào, 240 pips. Chi tiết: Fxdautu.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.