DatTong

AUDUSD, Australian dollar, H4: Strategy buy

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
-Trên H4, giá xuất hiện mô hình vai đầu vai.
Chiến lược canh mua theo hình vẽ.
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Gía hiện đang test neckline. Chúng ta chờ xem thị trường diễn biến thế nào !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.