Antony_sg

AUDUSD - KHI NÀO BUY?

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trader đang đu đỉnh sẽ luôn hỏi: Khi nào giá quay đầu? hoặc cắt lỗ ở đâu?
Vùng hợp lưu luôn luôn là vùng giá quan trọng nhất của các trader theo trường phái Price Action. Theo chu kỳ sóng thì vùng giá kết thúc điều chỉnh hoặc kênh giá dưới của mô hình 3 đỉnh sẽ nằm tại khu vực hợp lưu (Buy Zone)
Ngày hôm nay vẫn ưu tiên bán, nhưng khi giá chạm khu vực hợp lưu ( confluence zone) thì xem xét mua trở lại theo kênh XWXYXZ
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.