LegacyVA

AUD/USD tăng khi dữ liệu lao động Úc tháng 6 tốt

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Australia June Employment Change +50.9K
Employment Change: 50.9K expected 16.5K, prior 12.0K
Unemployment Rate: 5.4% expected 5.4%, prior 5.4%
Full Time Employment Change: 41.2K prior was -20.6K
Part Time Employment Change: 9.7K prior was +32.6K
Participation Rate: 65.7% expected 65.5%, prior was 65.5%
Việc làm tăng
Tham gia lao động tăng
Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi

>> Một con số ấn tượng so với dự báo