LegacyVA

AUD/USD tăng khi dữ liệu lao động Úc tháng 6 tốt

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Australia June Employment Change +50.9K
Employment Change: 50.9K expected 16.5K, prior 12.0K
Unemployment Rate: 5.4% expected 5.4%, prior 5.4%
Full Time Employment Change: 41.2K prior was -20.6K
Part Time Employment Change: 9.7K prior was +32.6K
Participation Rate: 65.7% expected 65.5%, prior was 65.5%
Việc làm tăng
Tham gia lao động tăng
Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi

>> Một con số ấn tượng so với dự báo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.