dinhchien

AUDUSD - Giảm tiếp theo hình Cypher Pattern

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Luôn dừng lỗ (Stop loss)
- key giao dịch: 50% khi dự đoán từ quá khứ.