BLOGFOREXVIET

AUDUSD SẮP TĂNG TRỞ LẠI

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang thoái lui về đường hỗ trợ của uptrend, theo như dự đoán của mình khả năng khi giá chạm vào đường hỗ trợ màu đỏ giá sẽ bật tăng trở lại. Nên canh tính hiệu để Buy, vì phe sell đang yếu dần không còn làm chủ tình hình như những ngày qua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.