nguyenanhquan1

AUDUSD

Giá lên
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Buy AUDUSD

Entry : 0.70087

sl 0.69898

tp 0.71698

RR: 8.5 ( căn nhắc chốt lời)
Bình luận:
kèo dừng lỗ về 0.70039, tiếp tục gồng lệnh
Bình luận:
12h30 mình kèo dừng lỗ về điểm entry, tiếp tục gồng lệnh
có các mức giá mà cần quan sát như 0.70864 , 0.71119.
Bình luận:
cập nhật 3:00pm 7/12
lệnh chạy đc gần 4R, mình kéo SL về 0.70390, tiếp tục gồng
Bình luận:
giá đi hơn 5R rồi, cân nhắc chốt thôi
Bình luận:
hít tp cái nhẹ rồi , thả lỏng thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.