FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Buy AUDUSD

Entry : 0.70087

sl 0.69898

tp 0.71698

RR: 8.5 ( căn nhắc chốt lời)
Bình luận: kèo dừng lỗ về 0.70039, tiếp tục gồng lệnh
Bình luận: 12h30 mình kèo dừng lỗ về điểm entry, tiếp tục gồng lệnh
có các mức giá mà cần quan sát như 0.70864 , 0.71119.
Bình luận: cập nhật 3:00pm 7/12
lệnh chạy đc gần 4R, mình kéo SL về 0.70390, tiếp tục gồng
Bình luận: giá đi hơn 5R rồi, cân nhắc chốt thôi
Bình luận: hít tp cái nhẹ rồi , thả lỏng thôi