SwedishDad

Cốc tay cầm confirm 9 tháng 4 2019 CADJPY H1

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Anh em tham khảo xem có nên mua tiếp không, khi giá về kháng cự.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.