Da_Vinci

AUD/USD ngắn hạn, ngày 26/07/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại, giá đang nằm ở biên trên vùng sideway. Theo chúng tôi, hôm nay, giá có khả năng đi trong biên độ 0.746 – 0.738.
Trường hợp giá phá mô hình tích lũy thì giá có thể lên tới vùng 0.753
Bình luận: Tuần qua, giá sau khi chạm vùng 0.737 đã có phản ứng. Tuy nhiên, giá vẫn đang trong một nhịp điều chỉnh đi ngang của xu hướng xuống trung hạn nên giá sẽ đi khá phức tạp. Theo chúng tôi, dự kiến trong tuần này từ 30/07/2018 đến 03/08/2018, giá sẽ đi trong biên độ 0.737 – 0.748